Tillbaka till förstasidan Välkommen till Rehabmodul AB

Tillbaka till katalogen

 

SpringBoard Plus

- för AKK, datortangentbord & omgivningskontroll!

Bilden visar SpringBoard Plus med inbyggd huvudmus (Tracker)

Bilden: Grundordförråd med Minspeak bilder. Kan även användas med PCS bilder (tillval).

• SpringBoard Plus är en talapparat med dynamisk färgpekskärm. Den använder inspelat tal och den totala lagringstiden för inspelningar överstiger 2 timmar i normalutförandet (utbyggbart).

• SpringBoard Plus kan - utöver pekskärmen - även styras med manöverkontakter/joystick (scanning), med mus/musersättare eller med den inbyggda huvudmusen TRACKER (tillval). Brukaren behöver då endast en liten reflexpumkt för att styra.

• SpringBoard Plus är flexibel och lätt att arbeta med och är enkel att individanpassa. Upp till 6 olika ordförråd kan finnas inlagrade samtidigt för olika situationer / språk / brukare.

• SpringBoard Plus stöder både nivåbaserade ordförråd (sidor) och ordförråd uppbyggda enligt Minspeak-metoden (eller en kombination av dessa metoder). Med Minspeak finns det även möjlighet att använda "dynamiska aktiviteter".

• SpringBoard Plus är anpassad till svenska och levereras med Ordstrategi/SB som kan bli en utmärkt startplattform för det barn, ungdom eller vuxen som ska börja använda AKK för att kommunicera talande.

• SpringBoard Plus kan även vara fortsättningen för den person som visat sig framgångsrik vid användning av manuella symbolkartor eller talapparater av enklare slag med begränsad kapacitet.

  SpringBoard Plus var godkänd som medicintekniskt hjälpmedel inom EU, enligt 93/42/EEG.

Med SpringBoard Plus går det lätt att snabbt börja kommunicera, samtidigt som den tillåter brukaren att bygga upp sina kommunikations- och språkfärdigheter för framtiden...

• SpringBoard Plus's ordförråd med bilder är inladdade och är färdiga för direkt användning.

• Aktivitetsrader och sidor är organiserade så att fler ord kan läggas till eller anpassas med en struktur som förenklar utläsning av ord. Många av de mest frekvent använda orden ingår i aktivitetsraderna och sidorna.

• Textfältet på SpringBoard Plus´s dynamiska skärm visar ordet eller frasen som hör ihop med varje symbol. Textfältet kan hjälpa till i utveckling av brukarens läs-och skrivförmåga.

• Fraser och meningar kan repeteras efter att de valts första gången genom att ”trycka” på eller välja textfältet igen. Denna funktion sparar tid och tålamod.

• Rutor kan färgkodas för att underlätta inlärning och att snabbt hitta rätt.

• Symboler kan döljas av terapeuten/läraren, för att göra det möjligt för brukaren att fokusera på enskilda symboler eller ordgrupper, för att underlätta inlärning.

• SpringBoard Plus´s intalade ordförråd kan föras över till PRC SoftVantage, så att den brukare som är mogen att börja med ett större ordförråd enkelt och snabbt kan komma vidare i denna, mer avancerade plattform, utan att förlora uppnådda färdigheter i SpringBoard.

• Särskild vikt har lagts ner på att menyer, verktyg och funktioner, så långt möjligt, är lika i såväl SpringBoard Plus som SoftVantage, för att underlätta en övergång.

Exempel på fler funktioner

• 6 minnesareor gör det möjligt att skapa olika ordförråd för en eller flera personer i samma apparat eller skapa och lagra flera utprovnings- och träningsordförråd för olika brukare.

• Auditiv scanning (Tangent-INFO); Symbolprediktion; Prediktivt val.

• Inställning av rutstorlek från 4 stora rutor upp till 8-, 15- eller 32 rutor på skärmen.

• Ordförrådet - grundordförråd, sidor och aktiviteter - kan exporteras och delas av andra brukare av SpringBoard Plus.

• Använda SpringBoard Plus som mus och tangentbord för styrning av dator via USB- eller seriella porten.

• Inbyggd mediaspelare som kan importera WAV- filer och spela upp MP3 filer i stereo.

• En PC-version av SpringBoard medföljer, som kan användas för terapeutens arbeten med bilder/överlägg/ordförråd i en vanlig PC. Resultatet kan sedan laddas in i brukarens apparat med ett USB Minne. Programmet får dock inte användas som hjälpmedel av en brukare (licenskrav).

• Med MTI-PC programmet kan egna bilder importeras samt ordförråden säkerhetskopieras till en PC.

• Mer än 2 500 Minspeak-symboler i färg med svensk definition ingår. Möjlighet finns även att använda över 3 900 PCS färgsymboler (tillval).

Exempel på ett överlägg med PCS-symboler.

Mer om SpringBoard Plus...

SpringBoard Plus har ett inbyggt bordsställ. Som tillbehör finns även "Keps" och hålplattor i olika storlekar.

SpringBoard Plus kan även köpas med en grå överdel. Ange önskad färg (RÖD eller GRÅ) på beställningen.

• Kompakt utförande och låg vikt, 1,6kg komplett med "keps" (solskydd) och hålplatta som på bilden ovan. Inbyggt bordsställ samt fäste för montering på rullstol.

• 7,5” färgpekskärm (19,1 cm mätt diagonalt) för enkel avläsning och styrning.

• Styrning görs med direktval på pekskärmen, scanning med 1-2 manöverkontakter/joystick, med extern mus/styrkula/musersättare (USB/seriell) eller med den inbyggda huvudmusen TRACKER (tillval).Huvudmus typ TRACKER är nu inbyggd! (Tillval)

• Två ”inställningstangenter”, som kan tilldelas valfri funktion för att underlätta användning och programmering.

• Inbyggd omgivningskontroll med IR för styrning av TV, video, DVD, lampor, mm.

•Totala lagringstiden för inspelningar överstiger 2 timmar (utbyggbart till över 6 timmar).

• USB port för anslutning av mus/musersättare, huvudmus som kräver USB anslutning.

• Stöd för USB Minne. Kan användas för säkerhetskopiering av ordförråd, import/uppspelning av ljudfiler (WAV/MP3) m.m.

• SD minneskortplats (för framtida funktioner). Stödjer för närvarande samma funktioner som med ett USB Minne.

• Driftstiden för de inbyggda Litium-Ion batterierna är 6-8 timmar vid normal användning med TRACKER huvudmus (8-10 timmar utan).

SpringBoard Plus är utformad för att vara ett effektivt talhjälpmedel för alla brukartyper, med varierande behov av val- och inställningsmöjligheter.

• 8-, 15- och 32-rutors hålplattor för att underlätta direktval på pekskärmen finns som tillbehör.

• En uppsättning ”färdiga”, helt eller delvis inlästa, övningar, demos samt Ordstrategi/SB 1-rutsval ingår vid leverans.

• SpringBoard Plus levereras med en Support CD med all dokumentation och ordförråd, en PC-version av SpringBoard Plus, samt MTI-PC för bildimport/säkerhetskopiering av ordförråd.

Mer information (PDF)

Produktblad
Mer om SpringBoard Plus
Bruksanvisning SpringBoard
Bruksanvisning MTI
Mer om Minspeak-metoden (på engelska)

Artnr Beskrivning
SpringBoard Plus, samtalsapparat med dynamisk pekskärm, inspelat tal & IR-styrning
8316 SpringBoard, komplett med Minspeak-och PCS-symboler och inbyggd huvudmus typ TRACKER__Pris: Kontakta oss!

Tillbehör till SpringBoard Plus
8321 Extra batteriladdare, PRD__Pris: Kontakta oss!
8322 ”Keps”, (solskydd), VIS-SB__Pris: Kontakta oss!
8323 Hålplatteset, 8-/15-/32 rutor, KG-SB__Pris: Kontakta oss!
8324 Bärväska och bärrem, CC-VT__Pris: Kontakta oss!
8338 Reflexpunkter till TRACKER, extra sats med 50 punkter, 13858__

Pris: Kontakta oss!

 SpringBoard Plus var godkänd som Bra hjälpmedel i Sverige.


© Rehabmodul AB.